Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N02A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 107
  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Abstral 100, 200, 300, 400, 600 & 800 mikrog. resoribletti SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Altermol 500 mg-30 mg tabletti SPC 2019-08-15.docx

PL

Resepti

Ardinex 200 mg-30 mg tabletti, SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Ardinex 400 mg-30 mg tabletti SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Armoneve 2.5 mg-1.25 mg, 15 mg-7.5 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Armoneve 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Breakyl 200 mikrog, 400 mikrog, 600 mikrog, 800 mikrog, 1200 mikrog, Breakyl Start bukkaalkalvo SPC 2015-01-27

PL

Resepti

Breakyl 200 mikrog, mikrog, 600 mikrog, 800 mikrog, 1200 mikrog, Breakyl Start bukkaalikalvo SPC 2019-05-02

PL

Resepti

Buprefarm 5, 10, 15, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2018-10-12

PL

Resepti

Bupremyl 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2019-11-18

PL

Resepti

Buprenorphine Glenmark 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti, depotlaastari SPC 2019-02-25

PL

Resepti

Buprenorphine Orion 5, 10, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2018-12-07

PL

Resepti

Buprenorphine ratiopharm 35 mikrog-tunti, 52.5 mikrog-tunti, 70 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2019-12-02

PL

Resepti

Buprenorphine ratiopharm depotlaastar 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2018-12-17

PL

Resepti

Buprenorphine Sandoz 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 15 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2019-04-01

PL

Resepti

Buprenorphine Stada 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Burana Comp 200 mg-30 mg, 400 mg-60 mg tabletti SPC 2019-11-29

PL

Resepti

Depolan 10, 30, 60, 100, 200 mg depottabletti SPC 2019-04-02

PL

Resepti

Dolatramyl 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletit SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Dolcontin 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg depottabletti SPC 2018-12-11

PL

Resepti

Dolcontin 20 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg depotrakeet oraalisuspensiota varten SPC 2018-12-11

PL

Resepti

Dolcontin Unotard 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg,150 mg, 200 mg depotkapseli SPC 2018-12-11

PL

Resepti

Durogesic 12, 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Edipren 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2020-01-21.doc Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Effentora - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fentanyl Hexal 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2013-08-09

PL

Resepti

Fentanyl Ratiopharm 12, 25, 50, 75, 100 mikrog/tunti depotlaastari SPC 2019-04-26

PL

Resepti

Fentanyl Sandoz 12.5, 25, 50, 75 ja 100 mikrog/tunti depotlaastari SPC 2019-04-25

PL

Resepti

Fentanyl Stada 12, 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2019-04-08

PL

Resepti

Hydofon 50 mg-ml-injektio-infuusioneste SPC 2019-11-19.doc Uusi

  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >