Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N02A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 105
  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Altermol 500 mg-30 mg tabletti SPC 2019-08-15.docx

PL

Resepti

Ardinex 200 mg-30 mg tabletti SPC 2021-02-11

PL

Resepti

Ardinex 400 mg-30 mg tabletti SPC 2020-02-11

PL

Resepti

Armoneve 2.5 mg-1.25 mg, 15 mg-7.5 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Armoneve 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2020-04-15

PL

Resepti

Buprefarm 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 15 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti, 25 mikrog-tunti, 30 mikrog-tunti , 40 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2020-12-18.docx

PL

Resepti

Buprefarm 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 15 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti, 25 mikrog-tunti, 30 mikrog-tunti, 40 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2020-12-18

PL

Resepti

Bupremyl 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2020-08-17

PL

Resepti

Buprenorphine 5 microg-tunti, 10 microg-tunti, 20 microg-tunti STADA depotlaastari SPC 2020-07-10.docx

PL

Resepti

Buprenorphine Glenmark 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti,, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2020-09-22

PL

Resepti

Buprenorphine ratiopharm 5 mikrog, 10 mikrog, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2020-07-28.docx

PL

Resepti

Buprenorphine ratiopharm 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari PL 2020-07-23

PL

Resepti

Buprenorphine Sandoz 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 15 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti, depotlaastari SPC 2020-12-22

PL

Resepti

Burana Comp 200 mg-30 mg, 400 mg-60 tabletti SPC 2020-10-23

PL

Resepti

Dolatramyl 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletit SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Durogesic 12, 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2021-04-15 Uusi

PL

Resepti

Edipren 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2020-07-28.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Effentora - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fentanyl Hexal 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2013-08-09

PL

Resepti

Fentanyl Ratiopharm 12, 25, 50, 75, 100 mikrog/tunti depotlaastari SPC 2020-04-23

PL

Resepti

Fentanyl Sandoz 12.5, 25, 50, 75 ja 100 mikrog/tunti depotlaastari SPC 2019-04-25

PL

Resepti

Fentanyl Stada 12, 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2019-04-08

PL

Resepti

Hydofon-50 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2020-06-18

PL

Resepti

Hydromorphone Kalceks 2 mgml, 10 mgml, 20 mgml, 50 mgml injektioinfuusioneste, liuos SPC 2020-06-15.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Instanyl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Matrifen 12, 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2020-03-23.doc

PL

Resepti

Morphin 2 mg-ml injektioneste SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Morphin 20 mg-ml injektioneste SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Morphine Orion 20 mg-ml injektioneste SPC 2020-07-10

PL

Resepti

Morphine Unimedic 1 mg-ml injektioneste SPC 2019-07-18

  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >