Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N01B*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 48
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ampres 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-07-08.docx

PL

Resepti

Ampres 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-07-08.docx

PL

Resepti

Bicain Pond Spinal 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-13

PL

Resepti

Bicain Spinal 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-13

PL

Resepti

Bupivacaine Accord 2,5 mg-ml, 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-03-14.doc

PL

Resepti

Chirocaine 0.625 mg-ml, 1.25 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-07-23

PL

Resepti

Chirocaine 2.5 mg-ml, 5 mg-ml, 7.5 mg-ml injektioneste, liuos-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-07-23

PL

Resepti

Citanest Dental Octapressin 30 mg-ml - 0,54 mikrog-ml injektioneste SPC 2014-12-03

PL

Resepti

Dentocaine 40 mg-ml- 0.005 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-05-21

PL

Resepti

Dentocaine 40 mg-ml- 0.01 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-05-21

PL

Resepti/itsehoito

Emla 25 mg-g + 25 mg-g emulsiovoide SPC 2017-10-31

PL

Resepti/itsehoito

Emla laastari SPC 2019-10-24

PL

Resepti

Esliva 700 mg lääkelaastari SPC 2018-05-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fortacin (ent. Lidocaine/Prilocaine Plethora) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hevicain Spinal Tung 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-08-21.doc

PL

Resepti

Lidocain 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-04-01.doc

PL

Resepti

Lidocain c. adrenalin 5 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-04-05

PL

Resepti

Lidocaine Accord 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Lidocaine Baxter 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-02-14.doc

PL

Resepti

Lidocaine Grünenthal 700 mg lääkelaastari SPC 2018-10-03.doc

PL

Resepti

Lidokain Aguettant 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC.doc

PL

Resepti

Lidokain Mylan (ent. Lidokain Farmaplus) 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-09-10

PL

Resepti

Marcain adrenalin 2.5 mg_ml + 5 mikrog_ml, 5 mg_ml + 5 mikrog_ml injektioneste SPC 2017-10-31

PL

Resepti

Oraqix geeli ientaskuun SPC 2017-02-15

PL

Resepti/itsehoito

Panapar 500 mg tabletti SPC 2020-04-16.doc

PL

Resepti

Pankaine Spinal tung 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-14..docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qutenza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg-ml, 7.5 mg-ml, 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-07-31

  1  2  |  Seuraavat 30   >