Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N01A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 40
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Alfentanil Hameln 0.5 mg/ml injektioneste, liuos, SPC 2020-09-25.doc

PL

Resepti

Alfentanil Kalceks 0.5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-10-20 Uusi

PL

Resepti

Dehydrobenzperidol 2.5 mg-ml injektioneste SPC 2018-10-22

PL

Resepti

Desfluraani Piramal 100 % v-v inhalaatiohöyry SPC 2019-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dzuveo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Esketamine Kalceks 5 mg-ml, 25 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-09-11

PL

Resepti

Esketamine Orifarm 5 mg-ml, 25 mg-ml injektio- infuusioneste, liuos SPC 2019-06-27.docx

PL

Resepti

Fentanyl 50 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2020-09-02 Uusi

PL

Resepti

Fentanyl Ethypharm 50 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2019-08-20.doc

PL

Resepti

Fentanyl Hameln 50 mikrog-ml injektioneste, liuos, SPC 2020-04-01.doc

PL

Resepti

Fentanyl Kalceks 50 mikrog-ml injektioneste, liuos, SPC 2020-07-17.docx

PL

Resepti

Isofluran Baxter inhalaatiohöyry SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Ketalar 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-04-20

PL

Resepti

Ketamin Abcur 10 mg-ml, 50 mg- ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-01.doc

PL

Resepti

Ketanest-S 5mg-ml, 25 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-25.doc

PL

Resepti

Livopan 50% / 50% lääkkeellinen kaasu, puristettu SPC 2020-03-05

PL

Resepti

Lääkkeellinen ilokaasu AWO 100-prosenttinen lääkkeellinen kaasu SPC 2019-06-06

PL

Resepti

Niontix 100% lääkkeellinen kaasu, nesteytetty SPC 2020-05-24

PL

Resepti

Pentocur injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-09-06

PL

Resepti

Profast 10, 20 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Propofol Primex 10 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Propofol Primex 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-08-13

PL

Resepti

Propofol-Lipuro 10 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Propofol-Lipuro 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Propofol-Lipuro 5 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Propolipid 10 mg-ml, 20 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2020-07-02.docx

PL

Resepti

Propolipid 10 mg-ml, 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio, esitäytetty ruisku SPC 2018-12-12.doc

PL

Resepti

Rapifen 0.5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-13

PL

Resepti

Remifentanil B. Braun 1 mg, 2 mg, 5 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-10-25.doc

PL

Resepti

Sevofluran Baxter 100 prosenttinen inhalaatiohöyry, neste SPC 2019-03-21

  1  2  |  Seuraavat 30   >