Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 888
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abilify JULKAISUTESTI 15-6-15 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abilify Maintena - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abraxane Testi 15-3-2018 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abseamed Testi 15-3-2018 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Absenor 100, 300, 500 mg enterotabletti SPC 2019-05-10

PL

Resepti

Absenor 200 mg-ml tipat SPC 2019-05-10

PL

Resepti

Absenor 300, 500 mg depottabletti SPC 2019-05-10

PL

Resepti

Absenor 60 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-05-10

PL

Resepti

Abstral 100, 200, 300, 400, 600 & 800 mikrog. resoribletti SPC 2019-12-05

PL

Resepti

Acuver 8 mg pumpun painallus oraaliliuos PL 2010-10-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adasuve - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Adaxor 10, 20 mg ja Adaxor aloituspakkaus 5, 10, 15, 20 mg tabletti SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Agomelatin Sandoz 25 mg tabletti, kalvopäälysteinen SPC 2019-06-05 Uusi

PL

Resepti

Agomelatine Anpharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Agomelatine Mylan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-22

PL

Resepti

Agomelatine Ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-25

PL

Resepti

Agomelatine Stada 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aimovig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ajovy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Akineton 2 mg tabletti SPC 2018-06-28

PL

Resepti

Alfentanil Hameln 0.5mg-ml injektioneste SPC 2018-10-18.docx

PL

Resepti

Almogran 12.5 mg tabletti SPC 2013-08-15

PL

Resepti

Almotriptan Orifarm 12.5 mg tabletti SPC 2017-08-02

PL

Resepti

Almotriptan Sandoz 12,5 mg tabletti, SPC 2016-03-10.doc

PL

Resepti

Alprazolam Krka 0.5, 1, 2 mg depottabletti SPC 2018-03-29

PL

Resepti

Alprox 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg tabletti SPC 2018-05-23

PL

Resepti

Altermol 500 mg-30 mg tabletti SPC 2019-05-29 .docx

PL

Resepti

Amitriptylin Abcur 10, 25 ja 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Anafranil 10 mg, 25 mg tabletti SPC 2015-06-24

PL

Resepti

Anafranil Retard 75 mg depottabletti SPC 2015-06-24

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >