Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: M05*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 52
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

(PER) Bonefos 400 mg kapseli SPC 2015-10-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aclasta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adrovance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alendronat Bluefish 70 mg tabletti SPC 2020-05-15.doc

PL

Resepti

Alendronat Mylan 70 mg tabletti SPC 2020-01-17

PL

Resepti

Alendronat ratiopharm 70 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-04 Uusi

PL

Resepti

Alendronat Sandoz 70 mg tabletti SPC 2020-01-22

PL

Resepti

Binosto 70 mg poretabletti SPC 2019-07-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bondronat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bonefos 400 mg kapseli, kova SPC 2020-10-27 Uusi

PL

Resepti

Bonefos 800 mg tabletti SPC 2015-10-20

PL

Resepti

Bonefos 800 mg tabletti SPC 2020-10-27 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bonviva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Clastec 150 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2016-08-29

PL

Resepti

Clastec 50 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2016-08-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Crysvita - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evenity - EMA: EPAR PI
suomi

PL

Resepti

Fosastad 70 mg - 2800 IU, 70 mg- 5600 IU tabletti SPC 2020-05-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fosavance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Iasibon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ibandronat Sanoswiss 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-04

PL

Resepti

Ibandronat Sanoswiss 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-04

PL

Resepti

Ibandronat Stada 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-11

PL

Resepti

Ibandronate ratiopharm 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-04

PL

Resepti

Ibandronate ratiopharm 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ibandronic acid Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ibandronic Acid Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ibandronic Acid Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inductos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Optinate Septimum 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-26

  1  2  |  Seuraavat 30   >