Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: M03*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 33
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Azzalure 125 Speywood-yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-02-21

PL

Resepti

Baclofen Sintetica 0.05 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-05-20

PL

Resepti

Baclofen Sintetica 0.5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-05-20

PL

Resepti

Baclofen Sintetica 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Baklofen Mylan 10 mg, 25 mg tabletti SPC-2020-11-05 Uusi

PL

Resepti

Bocouture 50, 100 yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Botox 50, 100, 200 Allergan-yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-04-21

PL

Resepti

Cisatracurium Accord 2 mg-ml, 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Cisatracurium Fresenius Kabi 2 mg_ml injektio-_infuusioneste, liuos SPC 2016-06-29

PL

Resepti

Dysport 300 U injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-05-14

PL

Resepti

Dysport 500 U injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-05-14

PL

Resepti

Esmeron 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-03-04

PL

Resepti

Lioresal 10 mg, 25 mg tabletti SPC 2020-10-01

PL

Resepti

Mivacron 2 mg-ml injektioneste SPC 2017-08-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NeuroBloc - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nimbex 2 mg-ml injektioneste SPC 2017-08-31

PL

Resepti

Nimbex Forte 5 mg-ml injektioneste SPC 2017-08-31

PL

Resepti

Norflex 100 mg depottabletti SPC 2020-11-03 Uusi

PL

Resepti

Norflex 30 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-11-03.docx Uusi

PL

Resepti

Norgesic 35 mg- 450 mg tabletti SPC 2020-03-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nuceiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rocuronium B.Braun 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-03-17

PL

Resepti

Rocuronium Fresenius Kabi 10 mg-ml injektio-infuusioneste,liuos SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Rocuronium Hameln 10 mg - ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2020-07-15

PL

Resepti

Sirdalud 2 mg, 4 mg tabletti SPC 2020-06-22

PL

Resepti

Sirdalud Retard 6 mg depotkapseli, kova SPC 2020-06-22

PL

Resepti

Somadril Comp tabletti SPC 2006-07-03

PL

Resepti

Sukolin 50 mg-ml injektioneste SPC 2015-08-03

PL

Resepti

Suxamethonium Aguettant 10 mg - ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-07-15

PL

Resepti

Suxamethonium Ethypharm 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-03-26

  1  2  |  Seuraavat 30   >