Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: M02A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 15 kokonaismäärästä 15
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Buranagel 50 mg - g geeli SPC 2021-02-02

PL

Resepti/itsehoito

Diclofenac ratiopharm 11.6 mg-g geeli SPC 2020-06-10

PL

Resepti/itsehoito

Diclofenac ratiopharm 23.2 mg-g geeli SPC 2020-06-10

PL

Resepti

Eeze Spray Gel (ent. Diclofenac Sodium Spray Gel) 4 prosenttinen sumute iholle SPC 2015-03-05

PL

Resepti

Felden 0.5 prosenttinen geeli SPC 2021-04-22

PL

Resepti

Lixim 70 mg lääkelaastari SPC 2019-08-19

PL

Itsehoito

Mobilat emulsiovoide SPC 2020-12-18

PL

Itsehoito

Mobilat geeli SPC 2020-12-18

PL

Resepti

Oramorph 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-02-03

PL

Resepti/itsehoito

Orudis 2.5 prosenttinen geeli SPC 2020-04-03

PL

Resepti/itsehoito

Piroxin 0,5 prosenttinen geeli SPC 2021-02-02

PL

Itsehoito

Rowiren emulsiovoide SPC 2021-02-02

PL

Itsehoito

Voltaren 140 mg lääkelaastari SPC 2020-04-16

PL

Resepti

Voltaren emulgel 11,6 mg-g geeli SPC 2021-03-29

PL

Resepti/itsehoito

Voltaren Forte 23,2 mg-g geeli SPC 2021-05-12