Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: M01AX*


Valmisteyhteenvedot 1 - 11 kokonaismäärästä 11
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Arthryl 1.5 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-04-15

PL

Resepti

Arthryl 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-15

PL

Resepti

Cartexan 400 mg kapseli SPC 2019-09-25

PL

Resepti

Chondroitin Sulphate Rovi (ent. Kondroitin SRS) 400 mg kapseli SPC 2018-06-07

PL

Resepti

Comfora 595 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-11

PL

Resepti

Glucadol 400 mg tabletti SPC 2018-02-02

PL

Resepti

Glucosamin Orifarm 1.5 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-07-13 Uusi

PL

Resepti

Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-12-02

PL

Resepti

Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapseli SPC 2015-09-14

PL

Itsehoito

Harpatinum kapseli, pehmeä SPC 2019-11-01

PL

Resepti

Relifex 500 mg, 1 g tabletti, 1g liukeneva tabletti SPC 2018-08-22