Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: M01AE*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 54
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Burana 100 mg pukapseli, pehmeä SPC 2020-08-25 Uusi

PL

Itsehoito

Burana 20 mg - ml oraalisuspensio SPC 2020-07-24

PL

Itsehoito

Burana 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-22 OTC

PL

Resepti

Burana 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-22

PL

Resepti

Burana 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-22

PL

Resepti

Burana 40 mg - ml oraalisuspensio SPC 2020-07-24

PL

Itsehoito

Burana 400 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2020-07-10

PL

Itsehoito

Burana Caps 400 mg kapseli, pehmeä SPC 20-05-27

PL

Itsehoito

Burana Caps 400 mg kapseli, pehmeä SPC 20-05-27 OTC

PL

Resepti

Burana Slow 800 mg depottabletti SPC 2020-04-21

PL

Itsehoito

Burana-C tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-15

PL

Resepti

Dexketoprofen Krka 50 mg - 2 ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Dolerin 500 mg - 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-03

PL

Itsehoito

Ibumax 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-22 OTC

PL

Resepti

Ibumax 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-22

PL

Itsehoito

Ibumax-C 400 mg-300mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-03

PL

Resepti

Ibumetin 600 mg tabletti SPC 2020-01-08

PL

Resepti

Ibuprofen Accord 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Ibuprofen Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Ibuprofen B. Braun 200 mg infuusioneste, liuos SPC 2020-02-18

PL

Resepti

Ibuprofen B. Braun 400 mg infuusioneste, liuos SPC 2020-08-14 Uusi

PL

Resepti

Ibuprofen B. Braun 600 mg infuusioneste, liuos SPC 2020-08-14 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Ibuprofen Farmalider 20 mg - ml, 40 mg - ml oraalisuspensio SPC 2020-07-13

PL

Itsehoito

Ibusal 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-02 OTC

PL

Resepti

Ibusal 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-02

PL

Itsehoito

Ibutabs 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-03

PL

Resepti/itsehoito

Ibuver 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-11

PL

Resepti/itsehoito

Ibuxin 20 mg - ml, 40 mg - ml siirappi SPC 2020-05-25

PL

Itsehoito

Ibuxin 400 mg jauhe SPC 2020-05-25

PL

Itsehoito

Ibuxin 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-20 OTC Uusi

  1  2  |  Seuraavat 30   >