Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: M*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 228
  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

(PER) Bonefos 400 mg kapseli SPC 2015-10-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aclasta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adenuric - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adrovance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alendronat Bluefish 70 mg tabletti SPC 2020-05-15.doc

PL

Resepti

Alendronat Mylan 70 mg tabletti SPC 2020-01-17

PL

Resepti

Alendronat ratiopharm 70 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-20

PL

Resepti

Alendronat Sandoz 70 mg tabletti SPC 2020-01-22

PL

Resepti

Allonol 100, 300 mg tabletti SPC 2020-01-30

PL

Resepti

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2019-06-24

PL

Resepti

Allopurinol Mylan 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2019-05-28

PL

Resepti

Allopurinol Sandoz 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2020-03-03

PL

Resepti

Apurin Sandoz 100, 300 mg tabletti SPC 2020-04-24

PL

Resepti

Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-04-29

PL

Resepti

Arthrotec Forte säädellysti vapauttava tabletti SPC 2020-10-05

PL

Resepti

Arthrotec säädellysti vapauttava tabletti SPC 2020-10-05

PL

Resepti

Arthryl 1.5g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-10-29

PL

Resepti

Arthryl 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-01

PL

Resepti

Azzalure 125 Speywood-yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-02-21

PL

Resepti

Baclofen Sintetica 0.05 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-05-20

PL

Resepti

Baclofen Sintetica 0.5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-05-20

PL

Resepti

Baclofen Sintetica 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Baklofen Mylan 10 mg, 25 mg tabletti SPC-2020-11-05 Uusi

PL

Resepti

Binosto 70 mg poretabletti SPC 2019-07-25

PL

Resepti

Bocouture 50, 100 yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-11-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bondronat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bonefos 400 mg kapseli, kova SPC 2020-10-27 Uusi

PL

Resepti

Bonefos 60 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2015-10-20

PL

Resepti

Bonefos 60 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-11-03 Uusi

PL

Resepti

Bonefos 60 mgml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2020-09-14 Uusi

  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >