Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: L03A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 41
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Accofil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avonex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

BCG-Medac jauhe ja liuotin suspensiota varten, virtsarakkoon SPC 2020-06-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Beromun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Besremi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Betaferon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cegfila - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ceplene - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Copaxone 20mgml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku valmisteyhteenveto 2020-09-28.docx Uusi

PL

Resepti

Copaxone 40 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-10-30.docx

PL

Resepti

Copaxone 40mgml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku valmisteyhteenveto 2020-09-28.docx Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Extavia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Filgrastim Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fulphila - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glatimyl 20 mg-ml injektioneste liuos esitäytetty ruisku SPC 2019-04-16

PL

Resepti

Glatimyl 40 mg-ml injektioneste SPC 2019-04-18

PL

Resepti

Glatiramer acetate ratiopharm 40 mg-ml SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Granocyte 0.105 mg injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten spc 2020-06-09.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Grastofil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Grasustek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
IntronA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lonquex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mepact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mozobil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neulasta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neupogen 0.3 mg-ml injektioneste SPC 2019-04-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nivestim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oncotice jauhe rakonsisäisesti tiputettavaa liuosta varten SPC 2019-11-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pegasys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PegIntron - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  |  Seuraavat 30   >