Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: L02B*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 51
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Abirateron Sandoz 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-12 Uusi

PL

Resepti

Abiraterone Stada 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-20.docx Uusi

PL

Resepti

Anastelb 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-22

PL

Resepti

Anastrozol Ratiopharm 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2012-08-09

PL

Resepti

Anastrozol Sandoz 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-08 Uusi

PL

Resepti

Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-09 Uusi

PL

Resepti

Anazol 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-16 Uusi

PL

Resepti

Arimidex 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-14

PL

Resepti

Aromasin 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-09-23

PL

Resepti

Bicalutamid Orion 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bicalutamid Orion 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bicalutamide Accord 150 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2020-04-27

PL

Resepti

Bicalutamide Bluefish 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-04

PL

Resepti

Bicalutamide Bluefish 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-04

PL

Resepti

Bicavan 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bicavan 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Casodex 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-29.doc

PL

Resepti

Casodex 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-29.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erleada - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Exemestan Pfizer 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-09-23

PL

Resepti

Exemestane Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fareston - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fareston 20 mg tabletti SPC 2020-11-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Faslodex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Femar 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Firmagon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fulvestant Fresenius Kabi 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-10-27

PL

Resepti

Fulvestrant Accord 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2021-02-16

PL

Resepti

Fulvestrant EVER Pharma 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-09-25

PL

Resepti

Fulvestrant medac 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-12-01

  1  2  |  Seuraavat 30   >