Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: L02A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 15 kokonaismäärästä 15
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Eligard 22,5 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-03-09 Uusi

PL

Resepti

Eligard 45 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-03-09 Uusi

PL

Resepti

Eligard 7,5 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-03-09 Uusi

PL

Resepti

Enanton Depot Dual 3.75 mg, 11.25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku SPC 2020-12-15

PL

Resepti

Enanton Depot Dual 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku SPC 2020-12-15

PL

Resepti

Farlutal 500 mg tabl SPC 2020-03-02

PL

Resepti

Gonapeptyl 0,1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-05-21

PL

Resepti

Leuprorelin Sandoz 5 mg implantaatti, esitäytetty ruisku SPC 2021-04-27

PL

Resepti

Pamorelin 11.25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten SPC 2021-04-14

PL

Resepti

Pamorelin 22.5 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensioita varten SPC 2021-04-15

PL

Resepti

Pamorelin 3.75 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten SPC 2021-04-15

PL

Resepti

Procren Depot PDS 3.75 mg, 11.25 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten SPC 2021-02-08

PL

Resepti

Salvacyl 11,25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten SPC 2021-05-10

PL

Resepti

Zoladex 10.8 mg implantaatti SPC 2015-10-15

PL

Resepti

Zoladex 3.6 mg implantaatti SPC 2015-10-15