Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: L01C*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 31
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abraxane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Apealea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cabazitaxel Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cabazitaxel Sandoz 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-07-13.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Docetaxel Actavis 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-04-18

PL

Resepti

Docetaxel Amring 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-08-21.doc

PL

Resepti

Docetaxel Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-05-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Zentiva (ent. Docetaxel Winthrop) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Etoposid Fresenius Kabi 20 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2019-03-08

PL

Resepti

Etoposide Accord 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-05-02

PL

Resepti

Etoposide Pfizer 20 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-09-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Javlor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jevtana - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Navelbine 10 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-11-18

PL

Resepti

Navelbine 20, 30, 80 mg kapseli SPC 2019-11-18

PL

Resepti

Navirel 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-08-25.docx

PL

Resepti

Oncovin 1 mg-ml injektioneste SPC 2020-04-21

PL

Resepti

Pacligen 6 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-11-13 Uusi

PL

Resepti

Paclitaxel Accord 6 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-09-07.docx

PL

Resepti

Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-12-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pazenir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Taxotere - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Velbe 10 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-06-29

PL

Resepti

Vepesid 50 mg kapseli, pehmeä SPC 2019-04-03

PL

Resepti

Vinorelbin Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-07-06.docx

PL

Resepti

Vinorelbine Accord 10 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2018-11-27.doc

PL

Resepti

Vinorelbine Orifarm 20 mg, 30 mg, 80 mg pehmeät kapselit SPC 2020-03-18

  1  2  |  Seuraavat 30   >