Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: L01B*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 70
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Actikerall 5 mg-g + 100 mg-g liuos iholle SPC 2017-11-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alimta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Armisarte - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atriance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atsasitidiini Celgene - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azacitidine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azacitidine Betapharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azacitidine Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Azacitidine Sandoz 25 mg-ml, injektiokuiva-aine, suspensiota varten SPC 2020-05-20.docx

PL

Resepti

Azacitidine Stada 25 mg-ml injektiokuiva-aine, suspensiota varten SPC 2020-06-12.docx

PL

Resepti

Azacitidine Zentiva 25 mg-ml injektiokuiva-aine SPC 2020-03-09

PL

Resepti

Capecitabin Actavis 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-11-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Capecitabine Koanaa 150 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-29.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Medac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Capecitabine Orion 150 mg 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ciambra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Clofarabine Avansor 1 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2017-07-06

PL

Resepti

Clofarabine Koanaa 1 mg-ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-10-17.doc

PL

Resepti

Cytarabin Fresenius Kabi 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2013-06-10

PL

Resepti

Cytarabine Accord 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-11-28

PL

Resepti

Cytarabine Accord Healthcare 20 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-01-20

PL

Resepti

Cytarabine Stada 20 mg-ml injektioneste, liuos, 100 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-12-03 Uusi

PL

Resepti

Cytarabine Stada 20 mg-ml injektioneste, liuos, 100 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-12-03 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dacogen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ecansya (ent. Capecitabine Krka) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evoltra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fludara 10 mg tabletti SPC 2020-04-24

PL

Resepti

Fludarabin Ebewe 25 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-06-09.doc

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >