Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: L01A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 38
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Alkeran 2 mg tabletti SPC 2017-07-21

PL

Resepti

Bendamustine Accord 2,5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-09-24.docx

PL

Resepti

Bendamustine Accord 2,5mg-ml, kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos, SPC 2019-06-25

PL

Resepti

Bendamustine Avansor 2,5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-05-11

PL

Resepti

Bendamustine Fresenius Kabi 2,5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten SPC 2019-03-15

PL

Resepti

Bendamustine medac 2,5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-05-17

PL

Resepti

Bendamyl 2.5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-09-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Busilvex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Busulfan Frasenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Busulfan Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Carmustine 100 mg, kuiva-aine ja liuotin SPC 2019-07-18.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Carmustine Obvius - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dacarbazine Lipomed 200 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-11-13.docx

PL

Resepti

Dacarbazine Lipomed 500 mg, 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-03-28

PL

Resepti

Dacarbazine medac 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2021-01-11 Uusi

PL

Resepti

Dacarbazine medac 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2021-01-11 Uusi

PL

Resepti

Holoxan injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2016-05-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ledaga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Leukeran 2 mg tabletti SPC 2016-04-26

PL

Resepti

Levact 2.5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-12-05

PL

Resepti

Lomustine medac 40 mg kapseli, kova SPC 2020-09-17

PL

Resepti

Melphalan Amring 50 mg, injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, SPC 2020-04-01.docx

PL

Resepti

Melphalan Macure 50 mg injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuos SPC 2019-10-17

PL

Resepti

Melphalan Medac 50 mg, injektio-infuusiokuiva-aine, SPC 2020-03-03.doc

PL

Resepti

Sendoxan 200, 500, 1000 ja 2000 mg injektiokuiva-aine SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Sendoxan 50 mg tabletti SPC 2018-09-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temodal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temomedac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Temozolomid Ratiopharm 5, 20, 100, 140, 180, 250 mg kapseli SPC 2019-08-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temozolomide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  |  Seuraavat 30   >