Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: L*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 600
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abraxane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Accofil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Actikerall 5 mg-g + 100 mg-g liuos iholle SPC 2017-11-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adcetris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aderolio 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg ja 1 mg tabletti SPC 2019-11-29

PL

Resepti

Adport 0.5 mg, 0,75 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg, kapseli kova SPC 2020-07-23

PL

Resepti

Adport 0.5 mg, 0,75 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg, kapseli kova SPC 2020-07-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Advagraf - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Afinitor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alacare 8 mg lääkelaastari SPC 2018-09-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alecensa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alimta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alkeran 2 mg tabletti SPC 2017-07-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alofisel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alunbrig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Amekrin 75 mg-1,5 ml konsentraatti ja liuotin välikonsentraatiksi infuusionestettä varten SPC 2018-04-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ameluz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amgevita - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amsparity - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Anagrelid Avansor 0.5 mg kapseli SPC 2017-11-15

PL

Resepti

Anagrelid Orion 0.5mg kapseli kova SPC 2019-01-24.doc

PL

Resepti

Anagrelide AOP 0.5 mg kapseli, kova SPC 2018-05-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Anagrelide Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Anagrelide Ratiopharm 0.5 mg kapseli, kova SPC 2020-02-18

PL

Resepti

Anagrelide Sandoz 0.5 mg kapseli, kova SPC 2017-12-22

PL

Resepti

Anagrelide STADA 0.5 mg kapseli, kova SPC 2020-03-12

PL

Resepti

Anastelb 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-22

PL

Resepti

Anastrozol Ratiopharm 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2012-08-09

PL

Resepti

Anastrozol Sandoz 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-29

PL

Resepti

Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-13 Uusi

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >