Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: J06*


Valmisteyhteenvedot 1 - 25 kokonaismäärästä 25
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Cutaquig 165 mg/ml injektioneste, liuos SPC 2020-03-01

PL

Resepti

Cuvitru 200 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-04-14.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Flebogamma DIF (ent. Flebogammadif) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gammagard S-D infuusiokuiva-aine ja liuotin SPC.docx Uusi

PL

Resepti

Gammanorm 165 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-01 Uusi

PL

Resepti

Gamunex 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-02-03

PL

Resepti

Hepatect 50 IU-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-11-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hizentra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
HyQvia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Intratect 100 g-l infuusioneste, liuos SPC 2020-03-31

PL

Resepti

Intratect 50 g-l infuusioneste, liuos SPC 2020-03-31

PL

Resepti

Iqymune 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-05-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kiovig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nanogam 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-03-25

PL

Resepti

Nanogam 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-03-25

PL

Resepti

Octagam 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Octagam 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Panzyga 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-09-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Privigen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rhesonativ 625 IU-ml injektioneste SPC 2019-02-20

PL

Resepti

Rhophylac 1000 IU injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2019-06-05

PL

Resepti

Rhophylac 1500 IU injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2019-06-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Synagis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zinplava - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zutectra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi