Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: J02*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 46
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Anidulafungin Accord 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-07-01

PL

Resepti

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-09-04.doc

PL

Resepti

Anidulafungin Reig Jofre 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-03-12.doc

PL

Resepti

Anidulafungin Stada 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-03-19.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cancidas (ent. Caspofungin MSD) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Canesoral 150 mg kapseli, kova SPC 2019-07-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Caspofungin Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Caspofungin Lorien 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-07-01

PL

Resepti

Caspofungin Mylan 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-09-18

PL

Resepti

Caspofungin Mylan 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-09-18

PL

Resepti

Caspofungin Orion 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-07-21.doc

PL

Resepti

Caspofungin Sandoz 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Caspofungin Sandoz 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Caspofungin Stada 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infusionestettä varten, liuos SPC 2019-12-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cresemba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Diflucan 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-05-24

PL

Resepti

Diflucan 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-01-28

PL

Resepti

Diflucan 50 mg, 100 mg, 150 mg kapseli SPC 2020-01-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ecalta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fluconazol Fresenius Kabi 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-08-31

PL

Resepti

Fluconazol Krka 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2020-03-30

PL

Resepti

FLUCONAZOL ORION 50 mg, 100 mg, 150 mg kapseli, kova SPC 2020-06-02.doc

PL

Resepti

Fluconazol Ratiopharm 150 mg kapseli SPC 2017-04-18

PL

Resepti

Fluconazol Sandoz 150 mg kapseli, kova SPC 2019-03-28

PL

Resepti

Fluconazole B. Braun 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-10-07

PL

Resepti

Fluconazole Baxter 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-01-22

PL

Resepti

Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ketoconazole HRA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Micafungin Mylan 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-06-15.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mycamine - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  |  Seuraavat 30   >