Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: J01X*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 37
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Colobreathe - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cubicin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Daptomycin Accordpharma 350 mg, 500 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-11-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daptomycin Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Daptomycin Norameda 350 mg injektio- infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-08-29.doc

PL

Resepti

Daptomycin Norameda 500 mg injektio- infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-08-29.doc

PL

Resepti

Daptomycin Reddy 350 mg, 500 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2020-03-02 Uusi

PL

Resepti

Fosfomycin 1A Farma 3 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-08-25.doc

PL

Resepti

Fosfomycin Infectopharm 40 mg-ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-06-09.docx

PL

Resepti

Hipeksal 1 g tabletti SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Hiprex 1 g jauhe SPC 2016-12-20

PL

Resepti

Hiprex 1 g tabletti SPC 2019-09-12

PL

Resepti

Linezolid Accord 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-10-18

PL

Resepti

Linezolid Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Linezolid Krka 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-26.doc

PL

Resepti

Linezolid Mylan 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-01-29

PL

Resepti

Linezolid Orion 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Linezolid Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-17.docx

PL

Resepti

Metronidazol Baxter 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-11-08

PL

Resepti

Metronidazole Braun 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-01-02

PL

Resepti

Metronidazole Vioser 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-07-20

PL

Resepti

Monurelle 3 g rakeet oraaliliuosta varten SPC 2019-01-31.docx

PL

Resepti

Nitrofur-C 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orbactiv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sivextro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

TARGOCID 200 mg, 400 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-06-23.doc

PL

Resepti

Vancomycin MIP Pharma 500 mg, 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Vancomycin Mylan 500 mg, 1000 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten SPC 2018-05-29

PL

Resepti

Vancomycin Orion 500 mg, 1000 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-03-23

PL

Resepti

Vancomycin Sandoz 500 mg, 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-10-04

  1  2  |  Seuraavat 30   >