Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: J01M*


Valmisteyhteenvedot 1 - 28 kokonaismäärästä 28
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Avelox 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-12.docx

PL

Resepti

Avelox 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2020-03-12.docx

PL

Resepti

Bonoq Uro 200 mg tabletti SPC 2002-08-26

PL

Resepti

Bonoq Uro 400 mg tabletti SPC 2002-08-26

PL

Resepti

Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-06-14

PL

Resepti

Ciprofloxacin Hospira 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2014-04-17

PL

Resepti

Ciprofloxacin Krka 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-11

PL

Resepti

Ciprofloxacin Orion 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-04.doc

PL

Resepti

Ciprofloxacin Ratiopharm 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-05

PL

Resepti

Ciprofloxacin Villerton 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-11-19

PL

Resepti

Ciproxin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-07 Uusi

PL

Resepti

Crispin Uro 200 mg tabletti SPC 2002-08-26

PL

Resepti

Crispin Uro 400 mg tabletti SPC 2002-08-26

PL

Resepti

Levofloxacin Fresenius Kabi 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-11-24

PL

Resepti

Levofloxacin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-06

PL

Resepti

Levofloxacin Mylan 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2011-04-19

PL

Resepti

Levofloxacin Orion 500mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-10

PL

Resepti

Moxifloxacin Accord 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-14

PL

Resepti

Moxifloxacin Fresenius Kabi 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2020-04-22.doc

PL

Resepti

Moxifloxacin Krka 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Moxifloxacin Krka 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Moxifloxacin Orion 400 mg tabletti, kalopäällysteinen SPC 2020-05-12.doc

PL

Resepti

Moxifloxacin Orion 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2020-05-12.doc

PL

Resepti

Moxifloxacin Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-06.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Quinsair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Quofenix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rivomoxi 400 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2020-06-22.docx

PL

Resepti

Tavanic 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-17