Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: J01F*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 41
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Abboticin 1 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-03-31

PL

Resepti

Abboticin Novum 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Azithromycin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-09.doc

PL

Resepti

Azithromycin Mylan 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-10-19 Uusi

PL

Resepti

Azithromycin Orion 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-10

PL

Resepti

Azithromycin ratiopharm 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Azithromycin Sandoz 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-28.doc

PL

Resepti

Azithromycin Sandoz 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-04-28

PL

Resepti

Azithromycin STADA 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-28

PL

Resepti

Clamycinstad 250 mg tabletti SPC 2003-05-12

PL

Resepti

Clamycinstad 500 mg tabletti SPC 2003-05-12

PL

Resepti

Clarithromycin Accord 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Clarithromycin Hexal (ent. Clarithromycin Gea) 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Clarithromycin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-20 .doc

PL

Resepti

Clarium 200 mg depotkapseli, kova SPC 2018-03-29

PL

Resepti

Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg-ml injektioneste, liuos - infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-08-09

PL

Resepti

Clindamycin MIP (ent. Clindamycin Chephasaar) 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-19

PL

Resepti

Clindamycin MIP (ent. Clindamycin Chephasaar) 150 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2014-04-30

PL

Resepti

Clindamycin Orion 150 mg kapseli, kova SPC 2016-01-07

PL

Resepti

Clindamycin Orion 150 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2020-07-27

PL

Resepti

Clindamycin Orion 150 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2020-07-27

PL

Resepti

Clindamycin Orion 300 mg kapseli, kova SPC 2016-01-07

PL

Resepti

CLINDAMYCIN SANOSWISS 150 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Clindamycin Villerton 300 mg, 600 mg infuusioneste, liuos SPC 2019-03-11

PL

Resepti

Dalacin 15 mg-ml rakeet oraaliliuosta varten SPC 2018-09-10

PL

Resepti

Dalacin 150 mg, 300 mg kapseli SPC 2018-09-10

PL

Resepti

Erythromycin Panpharma 1 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-07-23

PL

Resepti

Klacid 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Klacid 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Klacid 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-03-12

  1  2  |  Seuraavat 30   >