Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: J01*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 215
  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

A-Pen 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-02-05

PL

Resepti

Abboticin 1 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-03-31

PL

Resepti

Abboticin Novum 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-27

PL

Resepti

AMIKACIN FRESENIUS KABI 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-02-13.docx

PL

Resepti

AMIKACIN MACURE 250 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-08-07.docx

PL

Resepti

Amorion 100 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-06-03 Uusi

PL

Resepti

Amorion 375 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-09-06

PL

Resepti

Amorion 50 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-06-03 Uusi

PL

Resepti

Amorion Comp 80 - 11.4 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-06-03 Uusi

PL

Resepti

Amorion Comp 875 mg- 125 mg, 500 mg - 125 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2017-09-07

PL

Resepti

Amoxicillin MIP Pharma 500 mg , 1000 mg tabletti SPC 2017-06-06

PL

Resepti

Amoxicillin Mylan (ent. Amoxicillin Merck NM) 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-04

PL

Resepti

Amoxicillin Sandoz 500 mg, 750 mg dispergoituva tabletti SPC 2020-01-13

PL

Resepti

Amoxin 375 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-10-02

PL

Resepti

Amoxin 50 mg-ml, 100 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2017-10-02

PL

Resepti

Amoxin Comp 50 mg-12,5 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2018-01-23

PL

Resepti

Amoxin Comp 500 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-01-23

PL

Resepti

Amoxin Comp 80 - 11.4 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2017-09-27

PL

Resepti

Amoxin comp 80 mg-11,4 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-09-21.doc Uusi

PL

Resepti

Amoxin Comp 875 mg- 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-18

PL

Resepti

Ampicillin Mylan (ent. Ampicillin Strides) 250 mg, 500 mg, 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine SPC 2019-09-10

PL

Resepti

AUGMENTIN 875 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-24.doc

PL

Resepti

Avelox 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-20 Uusi

PL

Resepti

Avelox 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2020-03-12.docx

PL

Resepti

Azactam 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-05-24

PL

Resepti

Azithromycin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-09.doc

PL

Resepti

Azithromycin Mylan 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-10-19

PL

Resepti

Azithromycin Orion 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-10

PL

Resepti

Azithromycin ratiopharm 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Azithromycin Sandoz 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-02 Uusi

  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >