Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: H02*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 33
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alkindi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ampikyy 50 mg tabletti valmisteyhteenveto 2020-07-01.docx

PL

Resepti

Betapred 4 mg-ml injektioneste, liuos valmisteyhteenveto 2020-03-17.doc

PL

Resepti

Celeston Chronodose (3+3) mg-ml injektioneste SPC 2018-04-30

PL

Resepti

Depo-Medrol 40 mg-ml injektioneste, suspensio valmisteyhteenveto 2020-04-14.doc

PL

Resepti

Depo-Medrol cum Lidocain 40mgml-10mgml injektioneste, suspensio 2020-04-14.doc

PL

Resepti

Dexametason Abcur 1 mg, 4 mg tabletit SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Dexavit 4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-02-10

PL

Resepti

Dexliq 4mg_ml oralliliuos SPC 2018-11-09

PL

Resepti

Di-Adreson F Aquosum 25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2012-12-05

PL

Resepti

Florinef 0.1 mg tabletti SPC 2020-04-30

PL

Resepti

Hydrocortison 10 mg tabletti SPC 2018-02-07

PL

Resepti

Hydrocortisone Orion 10 mg tabletti SPC 2017-04-27

PL

Resepti

Hydrocortisone Panpharma 100 mg injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-10-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Isturisa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Kyypakkaus 50 mg tabletti SPC 2017-10-24

PL

Resepti

Lederspan 20 mg-ml injektioneste SPC 2018-01-15

PL

Resepti

Medrol 4mg, 16mg, 32mg tabletti valmisteyhteenveto 2020-07-01.doc

PL

Resepti

Methylprednisolone Orion 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg injektiokuiva-aine SPC 2018-10-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neofordex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neofordex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oradexon 5 mg-ml injektioneste SPC 2017-11-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plenadren - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Prednisolon 5 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-05-26.docx

PL

Resepti

Prednison 5 mg, 40 mg tabletti valmisteyhteenveto 2020-09-18

PL

Resepti

Solomet 4 mg, 16 mg tabletti SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Solomet depot 40 mg-ml injektioneste, suspensio valmisteyhteenveto 2020-07-29

PL

Resepti

Solomet Depot C. Bupivacain. Hydrochlori. 40 mg-ml + 5 mg-ml injektioneste SPC 2019-10-24

PL

Resepti

Solu-Cortef 100 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-07-28

PL

Resepti

Solu-Cortef 250 mg & 500 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-07-28

  1  2  |  Seuraavat 30   >