Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: H01*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 37
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cetrotide - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Empressin 40 IU - 2 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-02-28

PL

Resepti

Fyremadel injektioneste, liuos SPC 2020-05-11

PL

Resepti

Genotropin 5 mg, 12 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-07-15

PL

Resepti

Glypressin 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-07-13.docx

PL

Resepti

Glypressin 1 mg injektioneste, liuos SPC 2020-05-14.docx

PL

Resepti

Humatrope 6 mg, 12 mg, 24 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Increlex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Minirin 0.1 mg-ml nenätipat SPC 2019-06-13

PL

Resepti

Minirin 2.5 mikrog-annos nenäsumute SPC 2019-06-14

PL

Resepti

Minirin 60 mikrog, 120 mikrog ja 240 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2020-09-29

PL

Resepti

Minirin 60 mikrog, 120 mikrog, 240 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Nocdurna 25 mikrog, 50 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Norditropin FlexPro 5mg-1.5ml, 10mg-1.5ml, 15mg-1.5ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2020-01-20

PL

Resepti

Norditropin Nordiflex 5mg-1,5ml, 10mg-1,5ml, 15mg-1.5ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2020-01-20

PL

Resepti

Norditropin SimpleXx 5mg-1.5ml, 10mg-1.5ml, 15mg-1.5ml injektioneste, liuos SPC 2020-01-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NutropinAq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Octostim 15 mikrog-ml injektioneste SPC 2019-08-02

PL

Resepti

Octostim 150 mikrog-annos nenäsumute SPC 2019-06-18

PL

Resepti

Octreotide Ratiopharm 10mg, 20 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten SPC 2019-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omnitrope - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orgalutran - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oxytocin Orifarm 5 IU, 10 IU injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-08-21

PL

Resepti

Pabal 100 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2020-01-02

PL

Resepti

Saizen 5.83 mg-ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli SPC 2020-07-23

PL

Resepti

Saizen 8 mg-ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli SPC 2020-07-23

PL

Resepti

Sandostatin 50, 100, 500 mikrog_ml injektio_infuusioneste, liuos valmisteyhteenveto 2020-05-06.doc

PL

Resepti

Sandostatin LAR 10 mg, 20 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten valmisteyhteenveto 2020-05-06.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Signifor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Somatuline Autogel 60, 90, 120 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-06-09

  1  2  |  Seuraavat 30   >