Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: H*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 97
  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alkindi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ampikyy 50 mg tabletti valmisteyhteenveto 2020-07-01.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Baqsimi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Betapred 4 mg-ml injektioneste, liuos valmisteyhteenveto 2020-03-17.doc

PL

Resepti

Celeston Chronodose 3+3 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2020-10-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cetrotide - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Resepti

Cinacalcet Accord 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-12-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cinacalcet Accordpharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cinacalcet Aristo 30mg,60mg,90mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cinacalcet Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cinacalcet Orion 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-18

PL

Resepti

Cinacalcet Ratiopharm 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-26.doc

PL

Resepti

Cinacalcet Stada 30mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen valmisteyhteenveto 2020-07-01.docx

PL

Resepti

Depo-Medrol 40 mg-ml injektioneste, suspensio valmisteyhteenveto 2020-11-23 Uusi

PL

Resepti

Depo-Medrol cum Lidocain 40mgml-10mgml injektioneste, suspensio 2020-04-14.doc

PL

Resepti

Dexacur 4 mgml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2021-05-31.docx Uusi

PL

Resepti

Dexametason Abcur 1 mg, 4 mg tabletit SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Dexavit 4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-02-10

PL

Resepti

Dexliq 4mg_ml oralliliuos SPC 2018-11-09

PL

Resepti

Di-Adreson F Aquosum 25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2012-12-05

PL

Resepti

Empressin 40 IU - 2 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-12-31

PL

Resepti

Florinef 0.1 mg tabletti SPC 2021-01-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Forsteo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fyremadel injektioneste, liuos SPC 2020-05-11

PL

Resepti

Genotropin 5 mg, 12 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-07-15

PL

Resepti

Glucagen 1mg injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten SPC 2020-03-06 Uusi

PL

Resepti

Glypressin 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-07-13.docx

PL

Resepti

Glypressin 1 mg injektioneste, liuos SPC 2020-05-14.docx

PL

Resepti

Humatrope 6 mg, 12 mg, 24 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-01-31

PL

Resepti

Hydrocortison 10mg tabletti SPC 2021-02-15 Uusi

  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >