Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: H*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 94
  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

ADIN 60 mikrog, 120 mikrog, 240 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2016-03-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alkindi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Ampikyy 50 mg tabletti SPC 2009-01-05

PL

Resepti

Betapred 4 mg-ml injektioneste SPC 2018-05-15

PL

Resepti

Celeston Chronodose (3+3) mg-ml injektioneste SPC 2018-04-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cetrotide - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Resepti

Cinacalcet Accord 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-26

PL

Resepti

Cinacalcet Aristo 30mg,60mg,90mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-05

PL

Resepti

Cinacalcet Medice 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-08-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cinacalcet Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cinacalcet Orion 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-18

PL

Resepti

Cinacalcet ratiopharm 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-04

PL

Resepti

Cinacalcet Stada 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-24

PL

Resepti

Depo-Medrol 40 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2019-06-17 Uusi

PL

Resepti

Depo-Medrol cum Lidocain injektioneste, suspensio SPC 2018-07-12

PL

Resepti

Dexametason 1.5 mg tabletti SPC 2017-04-27

PL

Resepti

Dexametason Abcur 1 mg, 4 mg tabletit SPC 2017-05-17

PL

Resepti

Dexavit 4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-12-04

PL

Resepti

Dexliq 4mg_ml oralliliuos SPC 2018-11-09

PL

Resepti

Di-Adreson F Aquosum 25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2012-12-05

PL

Resepti

Empressin 40 IU - 2 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-02-28

PL

Resepti

FI Solomet depot c. bupivacain. hydrochlorid. suspension for injection SPC 240918.docx

PL

Resepti

Florinef 0.1 mg tabletti SPC 2017-06-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Forsteo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fyremadel injektioneste, liuos SPC 2018-06-29

PL

Resepti

Genotropin 5, 12 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2014-12-02

PL

Resepti

GlucaGen 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2015-09-15

PL

Resepti

Glypressin 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2014-06-17

PL

Resepti

Glypressin 1 mg injektioneste SPC 2014-06-17

PL

Resepti

Humatrope 6 mg, 12 mg, 24 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-01-31

  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >