Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: G04C*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 50
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Alfuzosin hydrochlorid ratiopharm 10 mg depottabletti SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Alfuzosin hydrochloride Orion 10 mg depottabletti SPC 2019-07-26

PL

Resepti

Avodart 0.5 mg kapseli SPC 2018-01-16

PL

Itsehoito

Curbisal kapseli, pehmeä SPC 2016-04-26

PL

Resepti

Duodart 0.5 mg-0.4 mg kapseli SPC 2018-01-16

PL

Resepti

Dutasterid-Tamsulosin Krka 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova SPC 2020-04-01.doc

PL

Resepti

Dutasteridd-Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova SPC 2019-09-16

PL

Resepti

Dutasteride Accord 0,5 mg kapseli SPC 2020-01-07

PL

Resepti

Dutasteride Krka 0.5 mg kapseli, pehmeä SPC 2020-06-01.docx

PL

Resepti

Dutasteride Medical Valley 0.5 mg kapseli SPC 2019-09-25

PL

Resepti

Dutasteride ratiopharm 0.5 mg kapseli SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Dutasteride Stada 0,5 mg kapseli, pehmeä SPC 2019-07-08.docx

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosin Orion 0.5 mg-0.4 mg kapseli SPC 2019-02-20.doc

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochlorid Accord 0.5 mg_0.4 mg kapseli, kova SPC 2020-01-22

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm 0.5 mg-0.4 mg kapseli, kova SPC 2020 -01-16 Uusi

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochlorid Stada 0.5 mg-0.4 mg kapseli, kova SPC 2020-08-31

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochloride Hexal 0.5 mg - 0.4 mg kapseli, kova SPC 2020-02-05.doc

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochloride Mylan 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova SPC 2019-12-30.doc

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochloride Sandoz 0.5 mg-0.4 mg kapseli, kova SPC 2020-06-22

PL

Resepti

Dutasteride-Tamuslosinhydrochlorid Glenmark 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova PL

PL

Resepti

Dutasteride-Tamuslosinhydrochlorid Glenmark 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova SPC

PL

Resepti

Dutester 0.5 mg kapseli, pehmeä SPC 2020-08-11 Uusi

PL

Resepti

Dyvixarez 0.5 mg - 0.4 mg kapseli, kova SPC 2019-12-18

PL

Resepti

Expros 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-02-19

PL

Resepti

Finasterid Orion 5 mg tabletti SPC 2018-07-11

PL

Resepti

Finasterid ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-05 Uusi

PL

Resepti

Finasteride Docpharma 5 mg tabletti SPC 2008-01-25

PL

Resepti

Gefina 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Omnic 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-02-19

PL

Resepti

Omnic Ocas 0.4 mg depottabletti SPC 2013-12-12

  1  2  |  Seuraavat 30   >