Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: G04BD*


Valmisteyhteenvedot 1 - 28 kokonaismäärästä 28
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Betmiga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Detrusitol 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-15

PL

Resepti

Detrusitol SR 2 mg, 4 mg depotkapseli, kova SPC 2020-12-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emselex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fesoterodine Stada 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2021-04-15 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kentera (ent. Oxybutynin Nicobrand) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lyrinel 5, 10, 15 mg depottabletti SPC 2006-07-03

PL

Resepti

Oxybutynin Mylan 5 mg tabletti SPC 2020-12-16

PL

Resepti

Solifenacin Accord 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-05

PL

Resepti

SOLIFENACIN KRKA, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09 07.doc

PL

Resepti

Solifenacin Mylan 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Solifenacin Orion 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-11

PL

Resepti

Solifenacin ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-01-08

PL

Resepti

Solifenacin Sandoz 5 mg, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2020-11-25

PL

Resepti

Solifenacin Stada 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-06-20

PL

Resepti

Spasmo-lyt Depot 60 mg depotkapseli, kova SPC 2020-09-15

PL

Resepti

Spasmo-lyt plus 20 mg tabletti, päällystetty SPC 2021-03-18

PL

Resepti

Tolterodin Mylan 4 mg depotkapseli, kova SPC 2012-02-13.doc

PL

Resepti

Tolterodin Pfizer 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-15

PL

Resepti

Tolterodin Pfizer 2 mg, 4 mg depotkapseli, kova SPC 2020-12-15

PL

Resepti

Tolterodin ratiopharm 4 mg depotkapseli, kova SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Tolterodin SanoSwiss 4 mg depotkapseli, kova SPC 2020-10-30

PL

Resepti

Tolterodine Accord 2 mg, 4 mg depotkapseli SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Tolterodine Sandoz 4 mg depotkapseli, kova SPC 2021-01-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Toviaz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Trospium Verman 20 mg tabletti SPC 2018-03-16

PL

Resepti

Vesicare 1 mg-ml oraalisuspensio SPC 2020-11-03

PL

Resepti

Vesicare 5 mg ja 10 mg, tabletti kalvopäällysteinen SPC 2020-10-29