Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: G04*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 134
  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adcirca (ent. Tadalafil Lilly) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alfuzosin hydrochlorid ratiopharm 10 mg depottabletti SPC 2014-12-22

PL

Resepti

Alfuzosin hydrochloride Orion 10 mg depottabletti SPC 2016-05-20

PL

Resepti

Avodart 0.5 mg kapseli SPC 2018-01-16

PL

Resepti

Balcoga 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Betmiga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Caverject Dual 10 mikrog injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2019-04-10

PL

Resepti

Caverject Dual 20 mikrog injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2019-04-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cialis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Curbisal kapseli, pehmeä SPC 2016-04-26

PL

Resepti

Detrusitol 1, 2 mg tabletti SPC 2015-06-23

PL

Resepti

Detrusitol SR 2, 4 mg depotkapseli SPC 2015-06-23

PL

Resepti

Duodart 0.5 mg-0.4 mg kapseli SPC 2018-01-16

PL

Resepti

Dutasteride Accord 0,5 mg kapseli SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Dutasteride AHCL 0,5 mg kapselit SPC 2019-01-28

PL

Resepti

Dutasteride Krka 0.5 mg kapseli, pehmeä SPC 2016-11-22

PL

Resepti

Dutasteride Medical Valley 0.5 mg kapseli SPC 2019-05-21

PL

Resepti

Dutasteride Orion (ent. Dutasteride Cipla) 0,5 mg kapseli SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Dutasteride ratiopharm 0.5 mg kapseli SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Dutasteride Stada 0,5 mg kapseli, pehmeä SPC 2018-11-28.docx

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosin Orion 0.5 mg-0.4 mg kapseli SPC 2019-02-20.doc

PL

Resepti

Dutester 0,5 mg kapseli SPC 2019-02-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Elmiron - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Emgesan 250 mg tabletti SPC 2017-10-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emselex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Expros 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-02-19

PL

Resepti

Finasterid Orion 5 mg tabletti SPC 2018-07-11

PL

Resepti

Finasterid Ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-27

PL

Resepti

Finasteride Docpharma 5 mg tabletti SPC 2008-01-25

PL

Resepti

Gefina 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-07-27

  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >