Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: G03GA*


Valmisteyhteenvedot 1 - 17 kokonaismäärästä 17
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bemfola - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Elonva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fostimon 150 IU-ml injektiokuiva-aine SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Fostimon 75 IU-ml injektiokuiva-aine SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Fostimon Set 225 IU 300 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-03-29.doc

PL

Resepti

Fostimon Set 75 IU-ml 150 IU-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-06-20.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
GONAL-f - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Luveris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Menopur 1200 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-05-22

PL

Resepti

Menopur 600 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-05-22

PL

Resepti

Menopur injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2019-08-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ovaleap - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ovitrelle - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pergoveris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregnyl injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten SPC 2020-06-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Puregon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rekovelle - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi