Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: G03F*


Valmisteyhteenvedot 1 - 21 kokonaismäärästä 21
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Activelle tabletti SPC 2016-01-20

PL

Resepti

Angeliq tabletti SPC 2016-10-25

PL

Resepti

Cliovelle 1 mg-0.5 mg tabletti SPC 2018-12-14

PL

Resepti

Divina tabletti SPC 2020-07-30 Uusi

PL

Resepti

Diviseq tabletti SPC 2001-02-12

PL

Resepti

Divitren tabletti SPC 2020-07-30 Uusi

PL

Resepti

Estalis 50 mikrog-250 mikrog per 24 tuntia depotlaastari SPC 2020-02-06

PL

Resepti

Estrofem 2mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-21 Uusi

PL

Resepti

Evorel Conti depotlaastari SPC 2020-08-21.doc

PL

Resepti

Evorel Sequi depotlaastari SPC 2020-08-21.doc

PL

Resepti

Femoston 1-10 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-27.doc

PL

Resepti

Femoston 2-10 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-27.docx

PL

Resepti

Femoston conti 0.5-2.5 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-24.doc

PL

Resepti

Femoston conti 1-5 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-27.docx

PL

Resepti

Indivina 1 mg-2.5 mg, 1mg-5 mg, 2 mg-5 mg tabletti SPC 2016-01-20

PL

Resepti

Klimedix 1 mg-2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-26.docx

PL

Resepti

Kliogest kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-07-06 Uusi

PL

Resepti

Noviana 0,5 mg_0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2016-01-21

PL

Resepti

Novofem tabletti SPC 2016-01-19

PL

Resepti

Sequidot depotlaastari SPC 2020-01-24

PL

Resepti

Trisekvens kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-07-06 Uusi