Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: G03F*


Valmisteyhteenvedot 1 - 20 kokonaismäärästä 20
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Activelle 1 mg-0,5 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-06-24

PL

Resepti

Angeliq 1mg-2mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-26

PL

Resepti

Cliovelle 1 mg-0,5 mg tabletti SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Divina tabletti SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Diviseq tabletti SPC 2001-02-12

PL

Resepti

Estalis depotlaastari SPC 2020-08-27

PL

Resepti

Estrofem 2mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-21

PL

Resepti

Evorel Conti depotlaastari SPC 2020-08-21.doc

PL

Resepti

Evorel Sequi depotlaastari SPC 2020-08-21.doc

PL

Resepti

Femoston 1-10 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Femoston 2-10 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Femoston conti 0.5-2.5 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Femoston conti 1-5 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Indivina 1 mg- 2,5 mg, 1 mg - 5 mg, 2 mg - 5 mg tabletti SPC 2021-01-14

PL

Resepti

Klimedix 1 mg-2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-17

PL

Resepti

Kliogest kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-07-06

PL

Resepti

Noviana 0,5 mg-0,1 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-08-03

PL

Resepti

Novofem kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-07-13

PL

Resepti

Sequidot depotlaastari SPC 2020-09-15

PL

Resepti

Trisekvens kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-07-06