Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: G03D*


Valmisteyhteenvedot 1 - 17 kokonaismäärästä 17
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Crinone 8 prosenttinengeelil SPC 2021-03-31

PL

Resepti

Cyclogest 400 mg emätinpuikko SPC 2021-09-13

PL

Resepti

Dienogest Besins 2 mg tabletti SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Dienogest Stragen 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-12 Uusi

PL

Resepti

Endovelle 2 mg tabletit SPC 2019-11-27.doc

PL

Resepti

Lugesteron 100 mg kapseli SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Lugesteron 200 mg kapseli SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Lugesteron 300 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä SPC 2021-08-03

PL

Resepti

Lutinus 100 mg emätinpuikko, tabletti SPC 2019-05-21

PL

Resepti

Orgametril 5 mg tabletti SPC 2021-04-27

PL

Resepti

Primolut N 5 mg tabletti SPC 2018-12-17

PL

Resepti

Primolut Nor 10 mg tabletti SPC 2019-04-03

PL

Resepti

Prolutex 25 mg injektioneste, liuos SPC 2021-04-13

PL

Resepti

Provera 10 mg tabletti SPC 2020-05-26

PL

Resepti

Sawis 2 mg tabletti SPC 2021-04-16

PL

Resepti

Terolut 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2021-09-24

PL

Resepti

Visanne 2 mg tabletti SPC 2021-05-28