Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: G03CA*


Valmisteyhteenvedot 1 - 20 kokonaismäärästä 20
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Blissel 50 mikrog-g emätingeeli, SPC 2017-03-16

PL

Resepti

Divigel 0.1 prosenttinen geeli SPC 2016-02-24

PL

Resepti

Estradot 25, 37.5, 50, 75, 100 mikrog-24 tuntia depotlaastari SPC 2020-02-06

PL

Resepti

Estrena 0,1 prosenttinen geeli SPC 2019-04-09

PL

Resepti

Estring 7.5 mikrog-24 tuntia, depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2020-03-12

PL

Resepti

Estrofem 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-21

PL

Resepti

Estrogel 0,6 mg-g geeli SPC 2020-09-01 Uusi

PL

Itsehoito

Estrokad 0,03 mg emätinpuikko SPC 2019-01-22.doc

PL

Resepti

Lenzetto 1,53 mg-suihke transdermaalisumute, liuos SPC 2020-08-19.doc Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Menovag 10 mikrogrammaa emätinpuikot, tabletti SPC 2020-01-29.doc

PL

Itsehoito

Ovestin 0.5 mg emätinpuikko SPC 2019-04-16

PL

Resepti

Ovestin 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2018-02-13

PL

Itsehoito

Ovestin 1 mg-g emätinemulsiovoide SPC 2019-04-11

PL

Itsehoito

Pausanol 0.1 mg-g emätinemulsiovoide SPC 2017-09-11

PL

Itsehoito

Pausanol 0.5 mg emätinpuikko SPC 2017-09-11

PL

Resepti

Progynova 1 mg 2 mg tabletti SPC 2020-08-18.docx

PL

Resepti

Progynova 1 mg 2 mg tabletti SPC 2020-08-18.docx

PL

Resepti

Vagidonna 10 mikrog emätipuikko, tabletti SPC 2020-03-27.docx

PL

Resepti

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti SPC 2018-05-09

PL

Resepti

Zumenon 2 mg tabl SPC 2020-09-04.doc Uusi