Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: G03A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 75
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Azalia 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-04.doc Uusi

PL

Resepti

Cemisiana 0.03 mg - 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-08

PL

Resepti

Cerazette 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-29.docx

PL

Resepti

Daisynelle 150 mikrog -20 mikrog ja 150 mikrog-30 mikrog tabletti SPC 2020-09-14.docx

PL

Resepti

Daisynelle 150 mikrog-20 mikrog, 150 mikrog-30 mikrog tabletti SPC 2018-12-13

PL

Resepti

Daylette 0.02 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-12

PL

Resepti

Delamonie 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteoinen SPC 2020-10-15 Uusi

PL

Resepti

Denise 150-20 mikrog tabletti SPC 2018-12-13

PL

Resepti

Desirett 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-10-01.doc

PL

Resepti

Desirett 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-01.doc

PL

Resepti

Desogestrel Ratiopharm tabletti SPC 2020-10-06 .doc Uusi

PL

Resepti

Desogestrel Sandoz tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-11 Uusi

PL

Resepti

Desogestrel Stada 75 mikrog tabletit SPC 2020-03-31

PL

Resepti

Dienorette 2 mg-0,03 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2019-03-05.doc

PL

Resepti

Diza 0.02 - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-25

PL

Resepti

Dizmine (28) tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-04.docx

PL

Resepti

Dizminelle 0.02mg-3mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-11

PL

Resepti

Dretine 0.03mg-3mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-09

PL

Resepti

Dretinelle 0.02 mg-3mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-09

PL

Resepti

Drospin Midas 3 mg - 0,03 mg tabletti SPC 2015-06-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ellaOne - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Femiori 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-20.docx

PL

Itsehoito

Femke tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-21.docx

PL

Resepti

Femoden 75µg-30µg tabletti, päällystetty SPC 2020-10-08 Uusi

PL

Resepti

Gestinyl 20 mikrog-75 mikrog, 30 mikrog-75 mikrog tabletti SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Gestodilat 20 ug-75ug 30ug-75ug tabletti, päällystetty SPC 2020-08-20.doc

PL

Resepti

Gracial tabletti SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Harmonet tabletti SPC 2019-09-19

PL

Resepti

Jadelle 2 x 75 mg implantaatti SPC 2018-11-21

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >