Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: G03A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 64
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Angusta 25 mikrog tabletti SPC 2021-11-10 Uusi

PL

Resepti

Azalia 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-23

PL

Resepti

Cemisiana 0.03 mg - 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-20

PL

Resepti

Ceranor 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-11 Uusi

PL

Resepti

Cerazette 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-12

PL

Resepti

Daisynelle 150 mikrog -20 mikrog ja 150 mikrog-30 mikrog tabletti SPC 2021-10-14

PL

Resepti

Daylette 0.02 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-12

PL

Resepti

Denise 150-20 mikrog tabletti SPC 2021-10-13

PL

Resepti

Desirett 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-30

PL

Resepti

Desogestrel Ratiopharm tabletti SPC 2020-10-06 .doc

PL

Resepti

Desogestrel Sandoz tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-11

PL

Resepti

Desogestrel Stada 75 mikrog tabletti SPC 2020-08-04

PL

Resepti

Dienorette 2 mg-0,03 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2021-10-26

PL

Resepti

Diza 0.02 - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-26

PL

Resepti

Dizmine (28) tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-04.docx

PL

Resepti

Dizminelle 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Dretine 0.03mg-3mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-26

PL

Resepti

Dretinelle 0,02 mg- 3 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2021-09-21

PL

Resepti

Drospin Midas 3 mg - 0,03 mg tabletti SPC 2015-06-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Drovelis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ellaOne - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Femke 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-17

PL

Resepti

Gestinyl 20 mikrog-75 mikrog, 30 mikrog-75 mikrog tabletti SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Harmonet 75 mikrog-20 mikrog tabletti, päällystetty SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Jadelle 2x75mg implantaatit SPC 2021-17-02

PL

Resepti

Jadelle sine inserter 2x75mg implantaatit SPC 2021-17-02

PL

Resepti

Laurina 28 tabletti SPC 2018-12-03

PL

Resepti

Laurina tabletti SPC 2018-12-03

PL

Resepti

Levesia100 mikrog- 20 mikrog kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-03-23

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >