Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: G02*


Valmisteyhteenvedot 1 - 22 kokonaismäärästä 22
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Angusta 25 mikrog tabletti SPC 2019-07-09.doc

PL

Resepti

Atosiban Accord 37.5 mg - 5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-08-24.doc

PL

Resepti

Atosiban Accord 6,75 mg injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2018-10-08.doc

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 37.5mg-5ml infuusiokonsentraatti-liuosta varten SPC 2017-05-18

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 6.75mg-0.9ml injektioneste-liuos SPC 2017-05-18

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 75mg-10ml infuusiokonsentraatti-liuosta varten SPC 2017-05-18

PL

Resepti

Atosiban Stragen 37,5 mg-5 ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-02-15

PL

Resepti

Atosiban Stragen 6,75 mg-0,9 ml injektioneste SPC 2019-02-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atosiban SUN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dostinex 0.5 mg tabletti SPC 2015-11-17

PL

Resepti

Jaydess 13.5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun SPC 2019-06-12

PL

Resepti

Kyleena 19,5 mg depotlääkevalmiste SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Mirena 20 mikrog-24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun SPC 2018-11-28

PL

Resepti

Misoone 400 mikrogrammaa, tabletit SPC 2019-06-17

PL

Resepti

Nuvaring depotlääkevalmiste SPC 2018-12-28

PL

Resepti

Ornibel 0,120 mg_0,015 mg depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2019-02-27

PL

Resepti

Parlodel 2,5 mg tabletti SPC 2019-04-08

PL

Resepti

Propess 10 mg depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2018-09-06.doc

PL

Resepti

Solvetta 0,120mg-0,015 mg per 24 h, depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2019-03-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tractocile - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vagiprev 0.120 mg - 0.015 mg per 24 tuntia depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2018-11-30

PL

Resepti

Vonamyl 0,120 mg-0,015 mg per 24 tuntia, depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2019-03-18.doc