Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: G01A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 15 kokonaismäärästä 15
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Canesten 200 mg emätinpuikko SPC 2015-12-01

PL

Itsehoito

Canesten 500 mg (Ent. Canevagit) emätinpuikko, tabletti SPC 2017-11-21.docx

PL

Itsehoito

Canesten 500 mg emätinpuikko, kapseli SPC 2016-09-29

PL

Itsehoito

Canesten Kombi emätinpuikko + emulsiovoide SPC 2016-06-07

PL

Itsehoito

Canesten Soft 500 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä SPC 2015-08-24

PL

Itsehoito

Canesten Soft Kombi 500 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä + 10 mg-g emulsiovoide SPC 2016-06-07

PL

Resepti

Dalacin 100 mg emätinpuikko SPC 2019-06-06.doc

PL

Resepti

Dalacin 2-prosenttinen emätinemulsiovoide SPC 2018-09-10

PL

Resepti

Donaxyl 10 mg emätinpuikko, tabletti SPC 2015-10-05

PL

Resepti

Flagyl 500 mg emätinpuikko SPC 2020-06-03.doc

PL

Resepti

Flagyl Comp emätinpuikko SPC 2018-01-12

PL

Resepti/itsehoito

Gyno-Daktarin 2 prosenttia emätinvoide SPC 2016-11-21

PL

Itsehoito

Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko SPC 2016-11-21

PL

Resepti

Nyvigan voide+emätinpuikko, tabletti SPC 2020-4-28.docx

PL

Resepti

Zidoval 7.5 mg-g emätingeeli SPC 2020-04-16