Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: D11A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 18 kokonaismäärästä 18
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Alitretinoin Orifarm 10 mg, 20 mg kapseli, pehmeä SCP 2020-04-03

PL

Resepti

Belkyra 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-26

PL

Itsehoito

Cornina Hansaplast laastari SPC 2018-06-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dupixent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Elidel 10 mg-g emulsiovoide SPC 2019-11-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mirvaso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

PROPECIA 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-09

PL

Resepti

Prosterid 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Protopic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Rogaine mg-ml liuos iholle SPC 2020-01-17.doc

PL

Resepti

Selukos 25 mg/g shampoo SPC 2020-12-22.docx

PL

Resepti

Solaraze 3 prosenttinen geeli SPC 2020-10-02

PL

Resepti

Soolantra 10 mg-g voide SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Soolantra emulsiovoide 10 mg-g SPC 2020-09-23.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Staquis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tacrolimus Accord 0.1 prosenttinen voide SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Toctino 10 mg ja 30 mg kapseli pehmeä SPC 2020-12-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaniqa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi