Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: D10A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 13 kokonaismäärästä 13
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Acnatac 10 mg 0,25 mg geeli SPC 2019-09-16

PL

Resepti

Aklief 50 mcg-g emulsiovoide SPC 2020-01-24

PL

Resepti

Avitcid 0.025, 0.05 prosenttinen emulsiovoide SPC 2018-04-30

PL

Resepti

Basiron AC 10 % geeli SPC 2017-05-05

PL

Itsehoito

Basiron AC 5 % geeli SPC 2017-05-05

PL

Itsehoito

Basiron AC Wash 5 % geeli SPC 2017-05-05

PL

Resepti

Clindoxyl geeli SPC 2014-10-22

PL

Resepti

Dalacin 10 mg-ml emulsio iholle SPC 2018-10-03

PL

Resepti

Differin 1 mg-g geeli SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Epiduo 0.1, 2.5 prosenttinen geeli SPC 2019-11-13

PL

Resepti

Epiduo 0.3, 2.5 prosenttinen geeli SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Skinoren 150 mg-g geeli SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Skinoren 200 mg-g emulsiovoide SPC 2019-08-09