Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: D06*


Valmisteyhteenvedot 1 - 20 kokonaismäärästä 20
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Aclomed 5 prosenttinen emulsiovoide SPC 2019-12-16

PL

Resepti/itsehoito

Acyclostad 50 mg-g emulsiovoide SPC 2020-09-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aldara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Bacibact puuteri SPC 2020-06-02

PL

Itsehoito

Bacibact voide SPC 2020-06-02

PL

Resepti

Bactroban 2 % voide SPC 2018-10-24

PL

Resepti

Fucidin 2 prosenttia voide SPC 2016-11-29

PL

Resepti

Fucidin 2 prosenttinen emulsiovoide SPC 2012-09-19

PL

Resepti

Fusidic Acid Orifarm 20 mg-g emulsiovoide SPC 2016-03-17

PL

Resepti/itsehoito

Herpolips 50 mg-g emulsiovoide SPC 2020-09-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Picato - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Rosazol 1 % emulsiovoide SPC 2019-10-09

PL

Resepti

Rozex 0.75 prosenttinen emulsiovoide SPC 2015-02-12

PL

Resepti

Rozex 0.75 prosenttinen geeli SPC 2015-02-12

PL

Resepti/itsehoito

Vectavir 1 prosenttinen emulsiovoide SPC 2020-09-10

PL

Itsehoito

Zoviduo 50 mg-g + 10 mg-g emulsiovoide SPC 2021-03-23

PL

Resepti

Zovirax 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Zovirax 5 % emulsiovoide SPC 2020-09-21.doc

PL

Resepti/itsehoito

Zovirax 5 prosenttia emulsiovoide SPC 2018-09-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zyclara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi