Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: C10*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 87
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Atorbir 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-17

PL

Resepti

Atorvastatin Accord 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-26

PL

Resepti

Atorvastatin Krka 10, 20, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-06

PL

Resepti

Atorvastatin Krka 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-06

PL

Resepti

Atorvastatin Orion (ent. Atorvastatin Ranbaxy) 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2019-03-22

PL

Resepti

Atorvastatin Pfizer 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Atorvastatin ratiopharm (ent. Atorvaratio) 10, 20, 40, 80 mg tabletti SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Bezalip 400 mg depottabletti SPC 2019-06-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cholestagel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cholib - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Crestor 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-14

PL

Resepti

Euvascor 10mg-5mg, 20mg-5mg, 40mg-5mg, 10mg-10mg, 20mg-10mg, 40mg-10mg, kapseli kova SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Ezetimib Actavis 10 mg tabletti SPC 2020-05-27

PL

Resepti

Ezetimib Aristo 10mg tabletti SPC 2018-08-24.doc

PL

Resepti

Ezetimib KRKA 10 mg tabletti SPC 2020-05-05

PL

Resepti

Ezetimib Liconsa 10 mg tabletti SPC 2019-10-18

PL

Resepti

Ezetimib Medical Valley 10 mg tabletti SPC 2020-07-07

PL

Resepti

Ezetimib Sandoz 10 mg tabletti SPC 2020-07-06

PL

Resepti

Ezetimib Stada 10 mg tabletti SPC 2020-06-11

PL

Resepti

Ezetimib Universal 10 mg tabletti SPC 2018-09-22

PL

Resepti

Ezetimibe Accord tabletti SPC 2018-10-17

PL

Resepti

Ezetimibe Mylan 10 mg tabletti SPC 2019-09-25

PL

Resepti

Ezetimibe Orion 10 mg tabletti SPC 2020-09-21

PL

Resepti

Ezetimibe ratiopharm 10 mg tabletti SPC 2020-10-01

PL

Resepti

Ezetrol 10 mg tabletti SPC 2020-11-23 Uusi

PL

Resepti

Fenosup Lidose 160 mg kapseli SPC 2018-04-24

PL

Resepti

Fluvastatin Mylan 20 mg, 40 mg kapseli. kova SPC 2018-09-06

PL

Resepti

Fluvastatin Mylan 80 mg depottabletti SPC 2019-04-12

PL

Resepti

Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti SPC 2012-03-16

PL

Resepti

Geastatin 10, 20, 30, 40 mg tabletti SPC 2005-03-14

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >