Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: C09B*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 31
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Accupro comp 10 mg-12.5 mg, 20 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-04

PL

Resepti

Bifril Comp 30 mg/12.5 mg tabletti SPC 2011-07-22

PL

Resepti

Cardace Comp 2.5 mg-12.5 mg tabletti SPC 2020-06-25

PL

Resepti

Coprenessa 4 mg-1.25 mg tabletti SPC 2021-04-09

PL

Resepti

Coprenessa 8 mg-2.5 mg tabletti SPC 2021-04-09

PL

Resepti

Cosyrel 10 mg - 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Cosyrel 10 mg - 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Cosyrel 5 mg - 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Cosyrel 5mg - 5mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Coveram 5 mg-5 mg, 5 mg-10 mg, 10 mg-5 mg, 10 mg-10 mg tabletti SPC 2020-04-10

PL

Resepti

Coversyl Comp Novum 10 mg-2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-12

PL

Resepti

Coversyl Comp Novum 5 mg-1.25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-12

PL

Resepti

Enalapril Comp Orion 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2020-06-23.doc

PL

Resepti

Enalapril comp ratiopharm 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2020-06-08

PL

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 10 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-12-18

PL

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 20 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2020-04-14

PL

Resepti

Linatil comp 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Lisinopril-Hydrochlorothiazide Orion 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-02-15

PL

Resepti

Perindopril-Amlodipin Krka 4 mg-5 mg, 4 mg-10 mg, 8 mg-5 mg, 8 mg-10 mg tabletti SPC 2021-03-23

PL

Resepti

Perindopril-Indapamid Sandoz 4 mg-1.25 mg tabletti SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Preamlessa 2.85 mg-2.5 mg, 5.7 mg-5 mg tabletti SPC 2021-04-12 Uusi

PL

Resepti

Preterax 2 mg-0.625 mg tabletti SPC 2012-07-31

PL

Resepti

Preterax Novum 2.5 mg-0.625 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-12

PL

Resepti

Rameam 5 mg- 5mg, 5 mg-10 mg, 10 mg- 5 mg ja 10 mg-10 mg kovat kapselit SPC 2019-09-13.doc

PL

Resepti

Renitec comp tabletti SPC 2021-04-06

PL

Resepti

Triplixam 5 mg-1.25 mg-5 mg, 5 mg-1.25 mg-10 mg, 10 mg-2.5 mg-5 mg, 10 mg-2.5 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-20

PL

Resepti

Viacoram 3,5-2,5mg, 7mg-5mg tabletti SPC 2016-03-09

PL

Resepti

Zanipress 10mg-10mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-10-10

PL

Resepti

Zanipress 20 mg - 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-10

PL

Resepti

Zanipress 20mg-10mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-10-10

  1  2  |  Seuraavat 30   >