Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: C09A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 26 kokonaismäärästä 26
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Accupro 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2017-08-30

PL

Resepti

Captomin 12.5 mg tabletti SPC 2001-05-07

PL

Resepti

Cardace 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-11-23

PL

Resepti

Cardiostad 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-10-04

PL

Resepti

Coversyl Novum 10 mg tabletti SPC 2019-02-14

PL

Resepti

Coversyl Novum 2.5 mg tabletti SPC 2019-02-14

PL

Resepti

Coversyl Novum 5 mg tabletti SPC 2019-02-14

PL

Resepti

Enalapril Krka 5, 10, 20mg tabletti SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Enalapril Orion 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-04-28 Uusi

PL

Resepti

Enalapril Vitabalans 5 mg, 10 mg 20 mg tabletti SPC 2021-03-26

PL

Resepti

Enalapril-ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletit SPC 2020-03-16

PL

Resepti

Linatil 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-06-19

PL

Resepti

Linatil 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-06-19

PL

Resepti

Linatilsan 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-12-04

PL

Resepti

Lisinopril Orion 5mg, 10mg, 20 mg tabletti SPC 2020-05-22

PL

Resepti

Lisinopril ratiopharm 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-06-26.docx

PL

Resepti

Perindopril Krka 4 mg tabletti SPC 2021-01-04

PL

Resepti

Perindopril Krka 8 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti

Perindopril Orion 4mg tabl SPC 2019-06-19

PL

Resepti

Perindopril Orion 8mg tabl SPC 2019-06-19

PL

Resepti

Perindopril Ratiopharm 4 mg tabletti SPC 2020-04-23

PL

Resepti

Perindopril ratiopharm 8 mg tabletti SPC 2020-04-23

PL

Resepti

Ramipril Hexal 1.25, 2.5, 5, 10 mg tabletit SPC 2019-01-13

PL

Resepti

Ramipril Orion 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-07-15

PL

Resepti

Ramipril ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-07-30.doc

PL

Resepti

Renitec 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-08-24