Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: C08*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 34
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Amlobel 10 mg tabletti SPC 2008-03-26.doc

PL

Resepti

Amlobel 5 mg tabletti SPC 2008-03-26.doc

PL

Resepti

Amlodipin AbZ-pharma 10 mg tabletti SPC 2004-10-18

PL

Resepti

Amlodipin AbZ-pharma 5 mg tabletti SPC 2004-10-18

PL

Resepti

Amlodipin Accord 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-02-21

PL

Resepti

Amlodipin Actavis 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-06-30

PL

Resepti

Amlodipin Bluefish 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-10-12

PL

Resepti

Amlodipin Essential Pharmaceuticals 1 mg-ml oraalisuspensio SPC 2020-03-31

PL

Resepti

Amlodipin Krka 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-03-20

PL

Resepti

Amlodipin Orion 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-03-31

PL

Resepti

Amlodipin Sandoz 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-11-27 Uusi

PL

Resepti

Amlodipine Vitabalans 5, 10 mg tabletti SPC 2018-01-15

PL

Resepti

Amloratio 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-11-25

PL

Resepti

Cardizem Retard 90, 120, 180 mg depottabletti SPC 2020-03-20

PL

Resepti

Dilmin 120 mg depottabletti SPC 2017-06-13

PL

Resepti

Dilzem 240 mg ja 300 mg depotkapselit SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Dilzem 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Dilzem 90 mg ja 120 mg depottabletit SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Escor 8 mg depotkapseli, kova SPC 2020-11-04 Uusi

PL

Resepti

Felodipin Actavis 5 mg ja 10 mg depottabletit SPC 2015-03-30

PL

Resepti

Felodipin Hexal 2,5 mg depottabletti SPC 2019-11-29

PL

Resepti

Felodipin Hexal 5 mg, 10 mg depottabletti SPC 2020-01-08

PL

Resepti

Felodipin ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 10 mg depottabletti SPC 2020-03-19

PL

Resepti

Isoptin Retard 120 mg, 240 mg depottabletti SPC 2020-03-10

PL

Resepti

Lercanidipin Hydrochlorid Actavis 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-24 Uusi

PL

Resepti

Nifedipin Alternova 30 mg, 60 mg depottabletti SPC 2020-06-10

PL

Resepti

Nimotop 0.2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-11-17 Uusi

PL

Resepti

Nimotop 30 mg tabletti SPC 2018-08-22

PL

Resepti

Norvasc 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-05-13

PL

Resepti

Oridip 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-01

  1  2  |  Seuraavat 30   >