Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: C07*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 68
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Albetol 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-04

PL

Resepti

Albetol 100 mg ja 200 mg tabletti SPC 2018-05-29

PL

Resepti

Atenblock 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-29 Uusi

PL

Resepti

Atenolol Sandoz 25 mg ja 50 mg tabletti SPC 2019-05-13

PL

Resepti

Bisoproact 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-08-07

PL

Resepti

Bisoprolol Accord 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-12

PL

Resepti

Bisoprolol ACTAVIS (ent. Bisoprolol Pliva) 10 mg tabletti SPC 2017-11-07

PL

Resepti

Bisoprolol ACTAVIS (ent. Bisoprolol Pliva) 5 mg tabletti SPC 2017-11-07

PL

Resepti

Bisoprolol Comp Avansor 10 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-19 Uusi

PL

Resepti

Bisoprolol Comp Avansor 5 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-19 Uusi

PL

Resepti

Bisoprolol Comp Ratiopharm 5 mg-12.5 mg, 10 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-02

PL

Resepti

Bisoprolol Krka 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-09

PL

Resepti

Bisoprolol Orion 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-07-02

PL

Resepti

Bisoprolol ratiopharm 2.5 mg tabletti SPC 2020-08-03

PL

Resepti

Bisoprolol ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Bisoprolol Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-24 Uusi

PL

Resepti

Bisoprolol Sandoz 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-24 Uusi

PL

Resepti

Bisoprolol Vitabalans (ent. Bisprotin) 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-09-24

PL

Resepti

Brevibloc 10 mg-ml infuusioneste liuos SPC 2018-04-20

PL

Resepti

Brevibloc 10mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-04-20

PL

Resepti

Cardiol 12.5mg, 25mg tabletti SPC 2017-06-22

PL

Resepti

Carvedilol Hexal 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2020-06-29

PL

Resepti

Carvedilol Orion 6,25mg 12,5mg 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-07-12.docx

PL

Resepti

Carvedilol STADA 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg ja 25 mg tabletti SPC 2019-11-29

PL

Resepti

Carveratio 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tabletti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Celiprolol Vitabalans 200, 400 mg tabletti SPC 2017-05-05.doc

PL

Resepti

Diasectral 200 mg tabletti SPC 2019-04-10

PL

Resepti

Emconcor 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-02-22

PL

Resepti

Emconcor CHF 1.25 mg, 2.5 mg, 3.75 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-01

PL

Resepti

Emconcor Comp 5 mg-12.5 mg, 10 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-20

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >