Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: C03*


Valmisteyhteenvedot 1 - 26 kokonaismäärästä 26
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Amitrid Mite tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Amitrid tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Diuramin mite tabletti SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Diuramin tabletti SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Diurex tabletti, Diurex Mite tabletti SPC 2018-11-09

PL

Resepti

Furesis 20mg, 40mg tabletti SPC 2017-05-17

PL

Resepti

Furesis 500 mg tabletti SPC 2017-05-17

PL

Resepti

Furesis Comp tabletti SPC 2017-10-25

PL

Resepti

Furosemid Accord 10 mg-ml injektio-infuusioneste 25 ml injektiopullo SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Furosemid Accord 10 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Furosemid Hameln 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-08-27.doc

PL

Resepti

Furosemide Fresenius Kabi 10 mg/ml injektioneste, liuos SPC 2018-02-22

PL

Resepti

Furosemide Norameda 10mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-05-07.doc

PL

Resepti

Hydrex semi 25 mg, Hydrex 50 mg tabletti SPC 2018-10-15

PL

Resepti

Hydrex semi 25 mg, Hydrex 50 mg tabletti SPC 2018-10-15

PL

Resepti

Indapamide Orion 1.5 mg depottabletti SPC 2018-03-16

PL

Resepti

Inspra 25 mg, 50 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2017-03-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jinarc - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Natrilix 2.5 mg tabletti SPC 2017-04-20

PL

Resepti

Natrilix retard 1.5 mg depottabletti SPC 2018-01-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Samsca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Spirix 25, 50 mg tabletti SPC 2016-03-31

PL

Resepti

Spironolactone Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2018-10-30.doc

PL

Resepti

Spironolactone Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2017-06-27

PL

Resepti

Vesix 40 mg tabletti SPC 2015-12-29

PL

Resepti

Vesix Special 500 mg tabletti SPC 2015-12-29