Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: C01CA*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 33
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Adrenalin 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-04.docx

PL

Resepti

Adrenalin 1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-04

PL

Resepti

Adrenalin Aguettant 0.1 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-09-01.docx

PL

Resepti

Adrenalin Aguettant 1 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-04-17 .doc

PL

Resepti

Adrenalin Ethypharm 1 mg-ml, injektioneste, liuos SPC 2019-04-24.doc

PL

Resepti

Adrenalin Martindale Pharma 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-04-29

PL

Resepti

Anapen 0,3 mg-0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa SPC 2019-12-19.doc

PL

Resepti

Anapen Junior 0,15 mg-0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa SPC 2019-12-19.doc

PL

Resepti

Dobuject 50 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2015-07-24

PL

Resepti

Dobutamin Hameln 12.5 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Dopmin 40 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2020-06-17 Uusi

PL

Resepti

Efedrin Aguettant 3 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-09-01

PL

Resepti

Efedrin Unimedic 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-05 04.doc

PL

Resepti

Effortil 10 mg-ml injektioneste SPC 2020-03-26

PL

Resepti

Effortil 5 mg tabletti SPC 2020-03-26

PL

Resepti

Emerade 150, 300 ja 500 mikrog injektioneste SPC 2020-01-20

PL

Resepti

Epipen 300 mikrog injektioneste SPC 2019-06-07

PL

Resepti

Epipen Jr.150 mikrog injektioneste SPC 2019-06-06

PL

Resepti

Fenylefrin Abcur 0,05 mg-ml 0,1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-04-06.doc

PL

Resepti

Fenylefrin Aguettant 100 mikrog/ml injektio-/infuusioneste, liuos SPC 2020-01-15

PL

Resepti

Fenylefrin Aguettant 50 mikrog-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-09-29 Uusi

PL

Resepti

Fenylefrin Unimedic 0.05 mg-ml, 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-11-05

PL

Resepti

Fenylefrin Unimedic 10 mg -ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-11-05

PL

Resepti

Hypotron 2.5 mg tabletti SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Hypotron 5 mg tabletti SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Isoprenaline Macure 0.2 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2020-08-12.docx

PL

Resepti

Jext 150 mikrog, 300 mikrog injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2020-04-20.docx

PL

Resepti

Noradrenalin Abcur 1 mg-ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-10-25

PL

Resepti

Noradrenalin Aguettant 0.08 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-07-03.docx

PL

Resepti

Noradrenalin Kalceks 1 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2020-05-11

  1  2  |  Seuraavat 30   >