Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: C01B*


Valmisteyhteenvedot 1 - 12 kokonaismäärästä 12
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Amiodaron Hameln 50 mg-ml injektio- , infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-04-01.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brinavess - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cordarone 100 mg, 200 mg tabletti SPC 2020-06-16.doc

PL

Resepti

Corvert 87 mikrog-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-06-10 .doc

PL

Resepti

Dronedarone Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-29.docx

PL

Resepti

Flecainide Orion 100 mg, 200 mg depotkapseli, kova SPC 2018-01-30

PL

Resepti

Lidocard 20 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-01-31 (ent. Lidocaine Orion)

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Multaq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Namuscla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tambocor 10 mg-ml injektioneste SPC 2017-10-31

PL

Resepti

Tambocor 100 mg tabletti SPC 2020-06-05.docx

PL

Resepti

Tambocor Retard 100, 200 mg depotkapseli SPC 2017-10-31