Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: C01*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 77
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Adenocor 3 mg-ml injektioneste SPC 2017-02-20

PL

Resepti

Adenosin Life Medical 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2015-11-10

PL

Resepti

Adrenalin 0.1 mg-ml injektioneste SPC 2019-04-15

PL

Resepti

Adrenalin 1 mg-ml injektioneste SPC 2019-04-15

PL

Resepti

Adrenalin Ethypharm 1 mg-ml, injektioneste, liuos SPC 2019-04-24.doc

PL

Resepti

Adrenalin Martindale Pharma 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-03-07

PL

Resepti

Adrenalin Stragen 0.1 mg - ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-04-04

PL

Resepti

Amiodaron Hameln 50 mgml injektio- infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-12-04

PL

Resepti

Amiodarone Orion 50 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti SPC 2015-10-01

PL

Resepti

Anapen 0,3 mg-0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa SPC 2019-12-19.doc

PL

Resepti

Anapen Junior 0,15 mg-0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa SPC 2019-12-19.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brinavess - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cordarone 100, 200 mg tabletti SPC 2019-09-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Corlentor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Corvert 87 mikrog/ml infuusioneste SPC 2011-06-10

PL

Resepti

Deponit NT 5 , 10 mg-24 h depotlaastari SPC 2014-05-12

PL

Resepti

Digoxin 0.25 mg-ml injektioneste SPC 2019-03-11

PL

Resepti

Digoxin Orion 0.25 mg, Digoxin Orion Semi 0.125 mg, Digoxin Orion Mite 0.0625 mg tabletti SPC 2019-09-20

PL

Resepti

Dinit 1.25 mg-annos sumute suuonteloon SPC 2015-03-31

PL

Resepti

Dobuject 50 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2015-07-24

PL

Resepti

Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml infuusiokonsentraatti SPC 2018-08-08

PL

Resepti

Dopmin 40 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2015-07-02

PL

Resepti

Dronedarone Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-29.docx Uusi

PL

Resepti

Efedrin Stragen 3 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-10-12

PL

Resepti

Efedrin Unimedic 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-05 04.doc

PL

Resepti

Effortil 10 mg-ml injektioneste SPC 2020-03-26 Uusi

PL

Resepti

Effortil 5 mg tabletti SPC 2020-03-26 Uusi

PL

Resepti

Emerade 150, 300 ja 500 mikrog injektioneste SPC 2020-01-20

PL

Resepti

Epipen 300 mikrog injektioneste SPC 2019-06-07

PL

Resepti

EpiPen Auto-Injector 0.3 mg-annos injektioneste SPC 2003-03-31

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >