Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: C*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 518
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Accupro 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2017-08-30

PL

Resepti

Accupro comp 10 mg-12.5 mg, 20 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Actelsar HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adempas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Adenocor 3 mg-ml injektioneste SPC 2017-02-20

PL

Resepti

Adenosin Life Medical 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2015-11-10

PL

Resepti

Adrenalin 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-04.docx

PL

Resepti

Adrenalin 1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-04

PL

Resepti

Adrenalin Aguettant 0.1 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-11-10 Uusi

PL

Resepti

Adrenalin Aguettant 1 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-04-17 .doc

PL

Resepti

Adrenalin Ethypharm 1 mg-ml, injektioneste, liuos SPC 2019-04-24.doc

PL

Resepti

Adrenalin Martindale Pharma 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-04-29

PL

Resepti

Aethoxysklerol 5 mg-ml, 10 mg-ml, 30 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-11-09 Uusi

PL

Resepti

Albetol 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-04

PL

Resepti

Albetol 100 mg ja 200 mg tabletti SPC 2018-05-29

PL

Resepti

Ambrisentan Accord 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-01-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ambrisentan Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Amiodaron Hameln 50 mg-ml injektio- , infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-04-01.doc

PL

Resepti

Amitrid 5 mg-50 mg, Amitrid mite 2.5 mg-25 mg tabletti SPC 2020-07-09

PL

Resepti

Amitrid 5 mg-50 mg, Amitrid mite 2.5 mg-25 mg tabletti SPC 2020-07-09

PL

Resepti

Amlobel 10 mg tabletti SPC 2008-03-26.doc

PL

Resepti

Amlobel 5 mg tabletti SPC 2008-03-26.doc

PL

Resepti

Amlodipin - Valsartan Stada 5 mg - 80 mg, 5 mg - 160 mg, 10 mg - 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-02

PL

Resepti

Amlodipin AbZ-pharma 10 mg tabletti SPC 2004-10-18

PL

Resepti

Amlodipin AbZ-pharma 5 mg tabletti SPC 2004-10-18

PL

Resepti

Amlodipin Accord 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-02-21

PL

Resepti

Amlodipin Actavis 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-06-30

PL

Resepti

Amlodipin Bluefish 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-10-12

PL

Resepti

Amlodipin Essential Pharmaceuticals 1 mg-ml oraalisuspensio SPC 2020-03-31

PL

Resepti

Amlodipin Krka 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-03-20

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >