Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: B05A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 18 kokonaismäärästä 18
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Albuman (ent. Albumin SPR) 200 g-l infuusioneste SPC 2019-12-16

PL

Resepti

Albuman (ent. Albumin SPR) 40 g-l infuusioneste SPC 2019-12-16

PL

Resepti

Albumin Baxalta 200 g-l infuusioneste, liuos SPC 2019-12-05

PL

Resepti

Albumin Baxalta 50 g-l infuusioneste, liuos SPC 2019-12-05

PL

Resepti

Albumin Behring 200 g_l infuusioneste liuos SPC 2018-01-08.doc

PL

Resepti

Albunorm 200 g-l infuusioneste, liuos SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Albunorm 250 g-l infuusioneste, liuos SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Albunorm 40 g-l infuusioneste, liuos SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Albunorm 50 g-l infuusioneste, liuos SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Alburex 200 g-l infuusioneste, liuos SPC 2014-12-17

PL

Resepti

Alburex 50 g-l infuusioneste, liuos SPC 2014-12-17

PL

Resepti

Gelofusine 40 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-01-10

PL

Resepti

Geloplasma infuusioneste SPC 2018-01-03

PL

Resepti

Octaplas infuusioneste SPC 2019-10-25

PL

Resepti

RescueFlow infuusioneste SPC 2019-01-09

PL

Resepti

Volulyte 60 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-07-20

PL

Resepti

Voluven 100 mg-ml infuusioneste SPC 2018-07-20

PL

Resepti

Voluven 60 mg-ml infuusioneste SPC 2018-07-20